Vår visjon er å inspirere og hjelpe deg,
så dine mål blir en realitet.

Endre dine tanker, og du vil endre verden.

~Norman Vincent Peale
Om oss
Vårt formål

Bedriften skal tilby personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Deltakerne i tiltaket er ansatt i et arbeidssamvirke, med produksjon og omsetning av varer og tjenester.

Selskapet skal drives etter sunne bedriftsøkonimiske prinsipper og selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.

Om Yttersia Vekst AS

Yttersia Vekst AS er en VTA-bedrift som holder til i egne lokaler i Gryllefjord sentrum i Torsken kommune.
Vi er et aksjeselskap som er 100% eid av Torsken Kommune.
Bedriften ble stiftet i 2006.

I forbindelse med kommunesammenslåinga i 2020 til Senja Kommune, fusjonerte vi og Berg Vekst Drift AS fra den 1.1.2019 med Mitra AS.
Vi eies nå av Torsken, Berg, Tranøy, Lenvik og – Sørreisa Kommune.

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

Yttersia Vekst AS er tiltaksarrangør for Nav Torsken og
administrerer tiltaket VTA
(Varig tilrettelagt arbeid).

Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med
arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne.
Bedriften sysselsetter 10 personer i VTA-tiltaket,
tiltaket er for personer som har fått innvilget uføretrygd og
som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Innsøkingen skjer via NAV arbeid.

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser
hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og
kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.

Hos Yttersia Vekst AS kan brukere få:

Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver.
Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer.
Oppfølging og veiledning.
Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer.
Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Mulighet for personlig vekst og utvikling
– både arbeidsmessig og sosialt.

fredsdue

Yttersia Vekst
 

Yttersia Vekst AS
kan tilby arbeidsoppgaver på
 forskjellige “avdelinger”:

Bruktbutikk med restaurering av gamle møbler,
gjenstander og gjenbruksvarer.

Kreativ avdeling i tilknytning til butikken
hvor det lages ulike ting for salg.

Kundebehandling.

Vedproduksjon.

Uteseksjon som driver med vaktmestertjenester.

Transport av varer til bruktbutikken,
og ved ut til kundene.

Kjøring og sortering av grovsøppel.

Plenklipping og snørydding.

Dekkskift og lagring av dekk.

Fresing av skilt.
Om oss
Om oss